Over ons

Ontdek Zichron Menachem

Elk kind is welkom, ongeacht religie of achtergrond.

Onze gedrevenheid

Onze overtuiging is dat, net zoals men een dokter nodig heeft om de kanker te overwinnen, heeft men dezelfde geestelijke hulp nodig. Deze stelling wordt door de medische wereld ondersteund. Vanuit onze eigen ervaring hebben wij geleerd dat fysieke pijn, zwakte en angst geen goede heelmeester is. Kankerpatiënten die hun identiteit verliezen, raken daarbij ook de wil om te leven kwijt. Wanneer er bij een kind kanker wordt geconstateerd, dan stort de wereld in voor ouders en familie en hebben zij onvoorwaardelijke steun nodig die wij kunnen bieden.

Wij doen al het mogelijke om jongeren en hun families van 0 tot 25 bij te staan, ongeacht religie of achtergrond, om hen uit de pijn en machteloosheid te halen en dit om te zetten in hoop en vreugde. Zodoende de levenswaarde te onderstrepen en dit te ondersteunen op verschillende manieren.


Bekijk ook deze video waarin onze voorzitter Deborah Maarsen meer laat zien over de activiteiten van Zichron Menachem.

Onze inspiratie

Miri en Chaim Erhrental (de oprichters van de stichting) over het hoe en waarom van de Stichting Zichron Menachem Israël en tot op de dag van vandaag geven zij alles om de kankerpatiëntjes op te vangen met hun families in het Day Care Center.

Chaim en Miri: “Vanuit onze eigen ervaring hebben wij geleerd dat fysieke pijn, zwakte en angst de ziel verpletteren. Kankerpatiënten die hun identiteit verliezen, raken daarbij ook de wil om te leven kwijt. Ouders, die door zorgen en onwetendheid zijn overmand, kunnen dan ook hun kinderen moeilijk op de juiste manier steunen. Wij doen er alles aan om kinderen van 0 – 25 jaar en hun families op alle vlakken bij te staan. Elk kind is welkom, ongeacht religie of achtergrond. Wij helpen hen om de pijn en machteloosheid om te zetten in hoop en vreugde.”

Een kleine terugblik over het ontstaan van
Zichron Menachem Nederland

De voorzitter, Deborah Maarsen heeft als peutertje het kamp Ravensbrück overleefd samen met haar moeder en 2 zusjes. “Wonderen zijn geschied”, aldus Deborah, “waardoor wij het overleefd hebben. Altijd heb ik het gevoel gehad dat ik iets extra moest betekenen voor de mensheid omdat ik gered ben. In de jaren 80 zat ik aan het bedje van mijn kleinzoon in het ziekenhuis te Jeruzalem en ontmoette daar Miri en Chaim Ehrenthal aangezien hun zoon Menachem ook in het ziekenhuis lag en daar vocht voor zijn leven tegen de leukemie. Uiteindelijk heeft Menachem de strijd verloren op 15-jarige leeftijd. Toen ik na vele maanden weer naar Nederland ging, nodigde ik Miri en Chaim uit naar Nederland te komen om even op krachten te komen. Zij vonden Nederland zo mooi dat zij mij vroegen of ik er over wilde nadenken om voor de kankerpatiëntjes een week vakantie te organiseren in Nederland.“

Wederom vonden er wonderen plaats, waardoor het Deborah gegeven werd om vakantieweken te mogen organiseren en zodoende is Stichting Vrienden van Zichron Menachem Nederland haar levenswerk geworden. Het geeft Deborah veel voldoening om te zien dat de kinderen zo kunnen genieten ondanks de dagelijkse pijn en kuren die zij moeten ondergaan.

Tijdens de pandemie van COVID-19 was het moeilijk voor Deborah om fondsenwerving te doen, doch is het haar gelukt om samen met Zichron Menchem Israël de kinderen een verwendag te bezorgen en met de feestdagen zijn cadeau’s uitgedeeld aan de kinderen die in de ziekenhuizen lagen en tevens ook thuis. De ouders van de zieke kinderen, die tijdens de pandemie in financiële zorgen zijn gekomen, krijgen ieder weekend voedselpakketten uitgereikt. Mede door de extra financiële hulp  van Zichron Menachem Nederland is dit mogelijk.

 

Bestuurssamenstelling

Ons bestuur bestaat uit:

Deborah Maarsen – voorzitter
Bart van de Kamp –  lid

Pam Evenhuis – woordvoerder

Allen verrichten hun werkzaamheden volledig onbezoldigd.

Copyright © 2024 Zichron Menachem.