Stichting Vrienden van Zichron Menachem Nederland

1. Het ondersteunen van kankerpatiëntjes en hun familieleden in de ruimste zin van het woord, zowel financieel, mentaal als fysiek, ongeacht religie en afkomst en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Algemene gegevens

Naam Stichting Vrienden van Zichron Menachem Nederland
Adres Roffart 25
1083CJ
Amsterdam
Telefoonnummer 020-6440568
E-mail boriezm@gmail.com
KvK nummer 34356608
RSIN/fiscaal nummer 821191147

Algemene Voorwaarden (download)

Onze bestuurssamenstelling

1. D. Maarsen-Laufer – Voorzitter
2. R. Groen – Penningmeester
3. B. van de Kamp – Bestuurslid
4. Hanna van Beetz – Bestuurslid


Beleidsplan

Het organiseren van activiteiten om geld in te zamelen om één keer per 2 jaar een vakantieweek mogelijk te maken voor ongeveer 135 Israëlische kankerpatiëntjes onder begeleiding van doktoren en verzorgende medische ondersteuning.


Ons beloningsbeleid

Het bestuur werkt zonder enige financiële vergoeding.


Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2020

Activiteitenverslag 2020

2019

Activiteitenverslag 2019

2017

Activiteitenverslag 2017


Financiële verantwoording (per jaar)

2023

Financiële verantwoording 2023

2022

Financiële verantwoording 2022

2021

Financiële verantwoording 2021

2020

Financiële verantwoording 2020

2019

Financiële verantwoording 2019


ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Vrienden van Zichron Menachem Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dit betekent dat de stichting geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan Stichting Vrienden van Zichron Menachem Nederland aftrekbaar.

Copyright © 2024 Zichron Menachem.